Đề cương ôn tập Toán lớp 4 học kỳ I

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 4 học kỳ 1 năm học 2020-2021 với các bài tập giúp học sinh lớp 4 ôn luyện kiểm tra kiến thức Toán 4.

Ôn tập các kiến thức Chương 1, Chương 2, Chương 3 Toán 4

Bài 1: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

65371; 75 631; 56 731; 67 351

b) Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé
82 697; 62 789; 92678;79862

Bài 2: Đọc các số sau

2543; 67 32; 765489; 53604; 407800; 400080193

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

1yến =….kg                                                10kg=….yến

1tạ=….yến                                                    1tạ=…..kg

100kg=….tạ                                                  1tấn=….tạ

1tấn=….kg                                                   5tấn =….kg

1yến 7kg= ….kg                                      2 tấn85 kg=…..kg

2kg300g=….g                                         4 tạ 60kg=….kg

….

* Download (click vào để tải về): Đề cương ôn tập Toán lớp 4 học kỳ I

Toán lớp 4 - Tags: , , ,