Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 1

Đây là bài thứ 1 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 1 môn Toán lớp 4: Ôn tập các số đến 10 000. Biểu thức có chứa một chữ.

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 10 000; 20 000; ……………; ……………; 50 000; ……………; ……………; 80000.

b) 25 500; 25 600; ……………; 25 800; ……………; 26 000; ……………; ……………;

c) 43 135; ……………; ……………; 43 138; ……………; 43 140; ……………; 43 142

Bài 2: Viết (theo mẫu)

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 1

Bài 3: Tính nhẩm

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 1-1

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 1-2

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu)

a)

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 1-3

b)

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 1-4

Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các hình trên, hình có chu vi lớn nhất là:

A. Hình vuông ABCD                          C. Hình chữ nhật EGHK

B. Hình tứ giác MNPQ                        D. Hình tứ giác STUV

Bài 7: Một cửa hàng lần đầu mua 5 thùng vở ô li như nhau có tất cả 750 quyển vở, lần sau cửa hàng mua tiếp 8 thùng như thế. Hỏi cả hai lần cửa hàng mua về bao nhiêu quyển vở ô li?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 8: Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất:

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 1-6

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 1

Cùng chuyên đề:

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 2 >>

Toán lớp 4 - Tags: ,