Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 13

Đây là bài thứ 13 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 13 môn Toán lớp 4: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Nhân với số có ba chữ số. Luyện tập chung.

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 13

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 13-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 13

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 12Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 14 >>

Toán lớp 4 - Tags: ,