Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 21

Đây là bài thứ 21 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 21 môn Toán lớp 4: Rút gọn phân số. Quy đồng mẫu số các phân số.

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 21

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 21-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 21 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 20Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 22 >>

Toán lớp 4 - Tags: , , ,