Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 9

Đây là bài thứ 9 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 9 môn Toán lớp 4: Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song. Vẽ hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông.

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 9

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 9-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 – TUẦN 9

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 8Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 10 >>

Toán lớp 4 - Tags: , , , ,