Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 25

Đây là bài thứ 25 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 25 môn Toán lớp 4: Phép nhân phân số. Tìm phân số của một số. Phép chia phân số.

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 25

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 25-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 25 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 24Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 26 >>

Toán lớp 4 - Tags: