Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 30

Đây là bài thứ 30 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 30 môn Toán lớp 4: Luyện tập chung. Tỉ lệ bản đồ. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ.

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 30

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 30-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 – TUẦN 30 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 29Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 31 >>

Toán lớp 4 - Tags: ,