Góc vuông, góc tù, góc nhọn, góc bẹt là gì?

Hướng dẫn học sinh lớp 4 cách nhận biết như thế nào là góc vuông, góc tù, góc nhọn, góc bẹt qua hình ảnh dễ hiểu.

Việc nhận biết các góc có vai trò quan trọng trong hình học, giúp các em học sinh trau dồi tư duy hình học từ cấp 1, bổ trợ cho chương trình cấp 2.

Nhắc lại kiến thức lớp 3.

Góc vuông là gì?

Khái niệm: Góc vuông là góc được tạo bởi hai đường thẳng hoặc 2 đoạn thẳng cắt nhau tạo với nhau một góc 90 độ.

Góc vuông, góc tù, góc nhọn, góc bẹt là gì?

Cách vẽ góc vuông: dùng ê ke để xác định góc vuông

Góc vuông, góc tù, góc nhọn, góc bẹt là gì?-1

Góc nhọn

Khái niệm: Góc nhọn là góc được tạo bởi hai đường thẳng hoặc 2 đoạn thẳng cắt nhau tạo với nhau một góc nhỏ hơn 90 độ.

Góc vuông, góc tù, góc nhọn, góc bẹt là gì?-2

Chú ý: Góc nhọn nhỏ hơn góc vuông.

Góc tù

Khái niệm: Góc tù là góc được tạo bởi 2 đường thẳng hoặc 2 đoạn thẳng cắt nhau một góc lớn hơn 90 độ.

Góc vuông, góc tù, góc nhọn, góc bẹt là gì?-3

Chú ý: Góc tù lớn hơn góc vuông.

Góc bẹt

Khái niệm: Góc bẹt là góc bằng hai góc vuông.

Góc vuông, góc tù, góc nhọn, góc bẹt là gì?-4

Chú ý: Góc bẹt nhìn giống như một đường thẳng.

Bài tập nhận biết góc

Bài 1: Trong các hình dưới đây, hình nào là góc nhọn, góc tù, góc bẹt, góc vuông?

Góc vuông, góc tù, góc nhọn, góc bẹt là gì?

Bài 2: Trong các góc sau đây góc nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt?

Góc vuông, góc tù, góc nhọn, góc bẹt là gì?

Bài 3: Viết tên các góc vuông, góc nhọn, góc tù có trong hình sau (theo mẫu):

Góc vuông đỉnh A, cạnh AB, AD.

Góc vuông, góc tù, góc nhọn, góc bẹt là gì?

Bài 4: Nối (theo mẫu)

Góc vuông, góc tù, góc nhọn, góc bẹt là gì?

Toán lớp 4 - Tags: , , ,