Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 27

Đây là bài thứ 27 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 27 môn Toán lớp 4: Luyện tập chung. Hình thoi. Diện tích hình thoi.

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 27

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 27-1

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 27-2

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 – TUẦN 27 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 26Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 28 >>

Toán lớp 4 - Tags: , ,