Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 32

Đây là bài thứ 32 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 32 môn Toán lớp 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên. Ôn tập về biểu đồ. Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số.

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 32

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 32-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 – TUẦN 32 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 31Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 33 >>

Toán lớp 4 - Tags: , ,