Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 18

Đây là bài thứ 18 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 18 môn Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung.

Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 24 ; 198 ; 2763 ; 258 ; 3456 ; 725 ; 6084 ; 496;

a) Các số chia hết cho 9 là:…………………………………………………

b) Các số không chia hết cho 9 là:………………………………………….

c) Các số chia hết cho 3 là:…………………………………………………

d) Các số không chia hết cho 3 là:………………………………………….

Bài 2: Khoanh vào kết quả đặt trước câu trả lời đúng :

a) Trong các số 517 ; 4235 ; 567 ; 2379, số chia hết cho 9 là:

A. 517                  B. 4235                C. 567                  D. 2379

b) Trong các số 217 ; 345 ; 256 ; 3197, số chia hết cho 3 là:

A. 217                  B. 345                  C. 256                  D. 3197

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

…còn nữa

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 18

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 17Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 19 >>

Toán lớp 4 - Tags: , , ,