Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 33

Đây là bài thứ 33 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 33 môn Toán lớp 4: Ôn tập về các phép tính với phân số. Ôn tập về đại lượng.

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 33

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 33-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 – TUẦN 33 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 32Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 34 >>

Toán lớp 4 - Tags: