Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 22

Đây là bài thứ 22 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 22 môn Toán lớp 4: Luyện tập chung. So sánh hai phân số cùng mẫu số. So sánh hai phân số khác mẫu số.

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 22

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 22-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 22 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 21Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 23 >>

Toán lớp 4 - Tags: , ,