Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 28

Đây là bài thứ 28 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 28 môn Toán lớp 4: Giới thiệu về tỉ số. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 28

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 28-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 28 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 27Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 29 >>

Toán lớp 4 - Tags: