Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 4

Đây là bài thứ 4 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 4 môn Toán lớp 4: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ.

Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Các số 54 6887; 54 867; 54 678; 45 876 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
………………………………………………………………………………………………………………

b) Các số 9876; 9867; 8998; 9987 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:
………………………………………………………………………………………………………………

c) Các số tự nhiên vừa lớn hơn 1017 vừa bé hơn 1022 là:
………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Viết chữ số thích hợp vào ô trống:

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 4

Bài 3: Điền dấu >; =; < thích hợp vào chỗ chấm:

50kg … 5 yến

4 tấn … 4010 kg

45 yến … 450 kg

5100kg … 52 tạ

450 yến … 45 tạ

50 tạ … 5 tấn

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 giờ 25 phút = … phút

2 phút 10 giây = … giây

b) 10 thế kỉ = … năm

20 thế kỉ 8 năm = … năm

1/4 giờ = … phút

Bài 5: Tìm số tròn trăm x biết: 15450 < x < 15710

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Bài 6: Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Các số tự nhiên có năm chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đều bằng 2 là:
…………………………………………………………………………………………………………….

b) Trong các số đó: Số lớn nhất là: …………….. ; số bé nhất là: …………………….

Bài 7: Tìm một số tự nhiên có năm chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 6 vào trước số đó thì được số có sau chữ số gấp 9 lần số phải tìm.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 8: Viết tiếp vào chỗ chấm:

Tìm số lớn nhất có sáu chữ số và có tổng các chữ số của nó bằng 50.

Đáp số: ………………………………………..

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 4

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 3Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 5 >>

Toán lớp 4 - Tags: , ,