Cách quy đồng mẫu số phân số qua các bài tập

Hướng dẫn học sinh cách quy đồng mẫu số phân số qua các bài tập có lời giải giúp học sinh lớp 4 biết quy đồng mẫu số một cách thành thạo.

Các em học sinh đã được làm quen với phân số từ lớp 2 và lớp 3 với các phân số 1/2, 1/3 , 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9. Tuy nhiên chỉ khi lên lớp 4 các em mới thực sự được học về phân số trong chương trình môn Toán ở học kì 2.

Quy đồng mẫu số có vai trò quan trọng, bởi khi quy đồng mẫu số về mẫu số giống nhau ta mới thực hiện được phép cộng trừ phân số.

Cách quy đồng mẫu số

Để quy đồng mẫu số của hai phân số ta lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai. Và lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

Ví dụ 1: Quy đồng phân số \displaystyle \dfrac{2}{3}

\displaystyle \dfrac{4}{5}

\displaystyle \dfrac{2}{3}=\dfrac{{2\times 5}}{{3\times 5}}=\dfrac{{10}}{{15}}

\displaystyle \dfrac{4}{5}=\dfrac{{4\times 3}}{{5\times 3}}=\dfrac{{12}}{{15}}

Ví dụ 2: Quy đồng phân số \displaystyle \dfrac{2}{7}\displaystyle \dfrac{9}{14}

\displaystyle \dfrac{2}{7}=\dfrac{{2\times 14}}{{7\times 14}}=\dfrac{{28}}{{98}}

\displaystyle \dfrac{9}{{14}}=\dfrac{{9\times 7}}{{14\times 7}}=\dfrac{{63}}{{98}}

* Chú ý: Nếu 2 mẫu số chia hết cho nhau ta lấy mẫu số lớn chia cho mẫu số nhỏ được một số m. Sau đó nhân cả tử và mẫu của phân số có mẫu số nhỏ với số m.

Cụ thể ở ví dụ 2 ta có thể quy đồng như sau:

Ta thấy \displaystyle 14:7=2 nên giữ nguyên phân số \displaystyle \dfrac{9}{14} và chỉ quy đồng phân số \displaystyle \dfrac{2}{7} bằng cách nhân cả tử và mẫu của phân số này với 2.

\displaystyle \dfrac{2}{7}=\dfrac{{2\times 2}}{{7\times 2}}=\dfrac{4}{{14}}

Bài tập quy đồng mẫu số lớp 4

Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số sau:

Cách quy đồng mẫu số phân số qua các bài tập

Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số sau:

Cách quy đồng mẫu số phân số qua các bài tập

Bài 3: Quy đồng mẫu số các phân số sau:

Cách quy đồng mẫu số phân số qua các bài tập

Hướng dẫn giải

Bài 1:

Cách quy đồng mẫu số phân số qua các bài tậpCách quy đồng mẫu số phân số qua các bài tập

Bài 2:

Cách quy đồng mẫu số phân số qua các bài tập

Cách quy đồng mẫu số phân số qua các bài tập

Bài 3:

Cách quy đồng mẫu số phân số qua các bài tập

Cách quy đồng mẫu số phân số qua các bài tập

Toán lớp 4 - Tags: ,