Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn Hóa học

Sách Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn Hóa học dành cho học sinh lớp 9 ôn thi vào lớp 10 THPT chuyên Anh.

Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn Hóa học

Sách Ôn thi vào lớp 10 THPT chuyên môn Hóa học

Các tác giả: Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Văn Lễ, Vũ Minh Tiến, Vũ Quốc Trung. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Cuốn Sách Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn Hóa học gồm 2 phần :

Phần một: Hướng dẫn ôn tập

Phần này bao gồm hai phần: Phần kiến thức trọng tâm, các tác giả đã hệ thống các kiến thức cần ôn tập trong chương trình Hoá học Trung học cơ sở, nhằm giúp các em nắm chắc được các kiến thức cơ bản và nâng cao của chương trình Hoá học Trung học cơ sở. Sau phần Kiến thức trọng tâm là phần Bài tập, gồm các bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận có lời giải và không có lời giải.

Phần hai: Một số đề thi

Phần này giới thiệu một số đề ôn luyện có nội dung và cấu trúc bám sát các đề thi vào lóp 10 Trung học phổ thông chuyên trong những năm gần đây. Ngoài 5 đề thi do các tác giả biên soạn, cuốn sách còn giới thiệu 5 đề thi vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên năm học 2012-2013 của các tỉnh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hái Phòng và Hải Dương. Sau phần giới thiệu đề là phần Hướng dẫn giải chi tiết có biểu điểm kèm theo nhằm giúp các em tự kiểm tra kiến thức, kĩ năng của mình trước kì thi quan trọng này.

* Download (click vào để tải về) hoặc xem online: Sách Ôn thi vào lớp 10 THPT chuyên môn Hóa học

Sách lớp 9 - Tags: , ,