Sách Tài liệu chuyên toán Đại số 9

Đây là bài thứ 7 of 14 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 9

Sách Tài liệu chuyên toán Đại số 9 gồm 17 chuyên đề cơ bản và 3 chuyên đề nâng cao. Sách dành cho học sinh ôn thi vào lớp 10 chuyên Toán.

Sách Tài liệu chuyên toán Đại số 9

Sách Tài liệu chuyên Toán THCS Toán 9 – Đại số

Nội dung cuốn sách chia thành:

1) Chuyên đề cơ bản

– Chương 1: Căn thức

Các chuyên đề: Căn bậc hai, căn bậc ba và căn bậc n. Bất đẳng thức. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức chứa căn. Phương trình vô tỉ đơn giản.

– Chương 2: Hàm số bậc nhất

Các chuyên đề: Khái niệm hàm số và đồ thị. Vị trí tương đối của hai đường thẳng. Hệ số góc của đường thẳng.

– Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Các chuyên đề: Phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

– Chương 4: Hàm số y = ax2

Các chuyên đề: y = ax2 và đồ thị parabol. Phương trình bậc hai một ẩn. Phương trình quy về phương trình bậc hai. Hệ phương trình bậc hai hai ẩn, ba ẩn. Phân thức hữu tỉ và xác định quan hệ.

2) Chuyên đề nâng cao

Các chuyên đề: Dấu tam thức bậc hai. Một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên. Phần nguyên và ứng dụng.

* Download (click vào để tải về) hoặc xem online: Sách Tài liệu chuyên toán Đại số 9

Cùng chuyên đề:

<< Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Hình học 9Sách Tài liệu chuyên toán Hình Học 9 >>

Sách lớp 9 - Tags: , ,