Sách Tài liệu chuyên toán Hình Học 9

Đây là bài thứ 8 of 14 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 9

Cuốn sách Tài liệu chuyên toán Hình Học 9 gồm 14 chuyên đề cơ bản và 3 chuyên đề nâng cao về Hình học lớp 9.

Sách Tài liệu chuyên toán Hình Học 9

Sách Tài liệu chuyên Toán THCS Toán 9 – Hình học

Nội dung cuốn sách chia thành:

1) Chuyên đề cơ bản

– Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Các chuyên đề: Hệ thức về cạnh và đường cao. Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.

– Chương 2: Đường tròn

Các chuyên đề: Các tính chất về đường kính, dây. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Vị trí tương đối của hai đường tròn.

– Chương 3: Góc với đường tròn

Các chuyên đề: Liên hệ giữa cung và dây cung, góc nội tiếp. Góc tạo bởi hai cát tuyến hoặc tiếp tuyến của đường tròn. Cung chứa góc và bài toán quỹ tích. Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp đa giác. Độ dài đường tròn, diện tích hình tròn.

– Chương 4: Hình trụ. Hình nón. Hình cầu

Các chuyên đề: Hình trụ. Hình nón. Hình cầu

2) Chuyên đề nâng cao

Các chuyên đề: Đường thẳng Simson. Bất đẳng thức Erdos-Mordell và một vài áp dụng. Định lý Ptôlêmê và đặc trưng của tứ giác nội tiếp.

* Download (click vào để tải về) hoặc xem online: Sách Tài liệu chuyên toán Hình Học 9

Cùng chuyên đề:

<< Sách Tài liệu chuyên toán Đại số 9Phương pháp giải hệ phương trình bậc cao >>

Sách lớp 9 - Tags: , ,