Tài liệu chuyên Văn THCS lớp 8

Tài liệu chuyên Văn THCS lớp 8 là cuốn sách dành cho học sinh khối lớp 8 nâng cao kiến thức, bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ Văn.

Các tác giả: Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đỗ Kim Hồi, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Kim Phong. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Sách dùng cho học sinh và giáo viên.

Nội dung cuốn sách Tài liệu chuyên Văn THCS lớp 8 gồm 2 phần:

– Phần 1: Tri thức văn học sử và phương pháp đọc hiểu văn bản

– Phần 2: Kỹ năng cảm thụ, vận dụng tiếng Việt và tạo lập văn bản.

Đọc Tài liệu chuyên Văn THCS lớp 8

Sách lớp 8 - Tags: