14 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 3 – Ôn luyện Toán 3 – Phần 1

Đây là bài thứ 1 of 5 trong chuyên đề Ôn luyện Toán 3

Ôn tập Toán 3 cơ bản và nâng cao tuần 1

Bài 1: Tính tổng của số lớn nhất có 3 chữ số và các chữ số khác nhau với số nhỏ nhất có 3 chữ số và các chữ số khác nhau.

Bài 2: Số liền trước của số chẵn lớn nhất có ba chữ số và các chữ số khác nhau là.

Bài 3: Số liền sau của số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số và các chữ số khác nhau là. Trong một phép cộng hai số có 3 chữ số. Tổng lớn hơn số hạng thứ nhất 213 đơn vị. Số hạng thứ nhất lớn hơn số hạng thứ hai 300 đơn vị.

Số hạng thứ nhất là:.

Số hạng thứ hai là:.

Tổng hai số đó là:.

Bài 4: Phép trừ của hai số tròn trăm có hiệu bằng 700. Phép trừ đó có thể là những phép trừ nào?.

Bài 5: Nhà bác Lan nuôi 35 con gà trống. Số gà trống ít hơn số gà mái là 57 con. Hỏi nhà bác Lan nuôi tất cả bao nhiêu con gà?.

Bài 6: Tìm các số tiếp theo:

a) 1; 2; 4; 5; 7; 8;.;.;

b) 3; 4; 7; 12; 19;.;.;.

Bài 7: Người ta ghép các khối lập phương nhỏ để tạo thành hình như dưới đây:

14 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 3

Sau đó người ta sơn tất cả các mặt xung quanh của khối đó. Hỏi có bao nhiêu mặt của các khối lập phương nhỏ không được sơn?.

Bài 8: Tổng của 2 số là 16. Hiệu của 2 số đó là 2. Tìm hai số đó.

Bài 9: Tìm một số có 2 chữ số sao cho tích 2 chữ số bằng 18 và hiệu hai chữ số bằng 3.

Bài 10: Tính nhanh:

a) 323 + 677 + 92 + 108

b) 167 + 355 + 345 + 133.

Bài 11: Tính nhanh:

a) 997 + 18

b) 999 + 4

c) 999 + 99 + 9

d) 1999 + 199 + 19 + 4.

Bài 12: Tính nhanh:

a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +….. + 17 + 18 + 19

b) 101 + 102 + 103 + 104 + 896+ 897 + 898 + 899.

Bài 13: Có 4 đội bóng trong một bảng thi đấu bóng đá. Mỗi đội chơi với đội khác đúng 1 trận. Hỏi có tổng cộng bao nhiêu trận đấu?.

Bài 14: Có 10 đội bóng trong một giải bóng đá. Mỗi đội chơi với đội khác đúng 1 trận. Hỏi có tổng cộng bao nhiêu trận đấu?

Cùng chuyên đề:

15 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 3 – Ôn luyện Toán 3 – Phần 2 >>

Toán lớp 3 -