500 bài tập trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn 8

Cuốn sách 500 bài tập trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn 8 tống hợp các kiến thức cơ bản của chương trình Ngữ văn lớp 8.

Tác giả: Lê Thị Mỹ Trinh. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.

Nội dung cuốn sách là các câu hỏi lự luận và trắc nghiệm khách quan để học sinh thực hành làm bài. Có hai phần chính:

– Phần 1: giới thiệu về lí luận chung của hình thức trắc nghiệm khách quan để học sinh làm quen với phương pháp này.

– Phần 2: giới thiệu các câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự luận trong chương trình văn học 8, bên cạnh đó là các đáp án và gợi ý trả lời cho các câu hỏi.

Đọc 500 bài tập trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn 8:

Sách lớp 8 - Tags: ,