Bài tập tiếng Anh 6 – Lưu Hoằng Trí có đáp án

Sách Bài tập tiếng Anh 6 là một tài liệu tự học hữu ích, hỗ trợ tốt cho việc rèn luyện và nâng cao trình độ tiếng Anh của học sinh lớp 6.

Sách gồm các phần:

Bài tập tiếng Anh 6 - Lưu Hoằng Trí có đáp án

Sách Bài tập tiếng Anh 6 – Lưu Hoằng Trí

– Phần A: Phonetics (Ngữ âm)

– Phần B: Vocabulary & Grammar (Từ vựng & Ngữ pháp)

– Phần C: Speaking (Nói)

– Phần D: Reading (Đọc)

– Phần E: Writing (Viết)

– Test (gồm 80 câu hỏi kiểm tra với bài tập phát triển các kĩ năng trên)

Sách Bài tập tiếng Anh 6 – Lưu Hoằng Trí

Các bài tập trong cuốn sách đa dạng, phong phú, bám sát từ vựng, ngữ pháp và chủ đề trong sách giáo khoa “Tiếng Anh 6” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson.

* Download (click vào để tải về) hoặc xem online:

Sách Bài tập tiếng Anh 6 – Lưu Hoằng Trí

Đáp án Bài tập tiếng Anh 6 – Lưu Hoằng Trí

Sách lớp 6 - Tags: , ,