Để Đọc, Hiểu văn bản Ngữ văn 6 – Nguyễn Quang Trung

Để Đọc, Hiểu văn bản Ngữ văn 6 là cuốn sách nêu tóm tắt kiến thức Ngữ Văn 6 giúp học sinh lớp 6 học tốt môn Ngữ Văn.

Để Đọc, Hiểu văn bản Ngữ văn 6 - Nguyễn Quang Trung

Sách Để Đọc, Hiểu văn bản Ngữ văn 6

Cuốn sách chia thành các phần: Văn bản tự sự, văn bản trữ tình và văn bản nhật dụng. Cuối cùng là Gợi ý làm bài.

Kiến thức các em học được trong quyển sách này là:

Kiến thức cơ bản Ngữ Văn 6

– Nêu ngắn gọn về con người và sự nghiệp văn học của người sáng tác văn bản.

– Trình bày cô đọng về xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác, đặc điểm thể loại, vị trí đoạn trích, bố cục, tóm tắt văn bản, đặc biệt là phần nội dung cơ bản (gồm: nội dung khái quát, các khía cạnh chính) và đặc sắc nghệ thuật (gồm những đặc điểm chính về bút pháp tác giả).

Kiến thức mở rộng, nâng cao Ngữ Văn 6

Tập hợp một số ý kiến nhận xét, đánh giá về tác giả, tác phẩm.

Luyện tập

Có hai loại bài tập là trắc nghiệm và tự luận.

Để đọc toàn bộ cuốn sách này, thầy cô giáo và học sinh có thể:

* Download (click vào để tải về) hoặc xem online:

Để Đọc, Hiểu văn bản Ngữ văn 6

Sách lớp 6 - Tags: ,