Bài tập tiếng Anh 6 theo chương trình mới – Vũ Thị Phượng

Sách Bài tập tiếng Anh 6 theo chương trình mới được biên soạn dựa theo mô hình trường học mới tại việt nam (VNEN).

Bài tập tiếng Anh 6 theo chương trình mới - Vũ Thị Phượng

Sách Bài tập tiếng Anh 6 – Vũ Thị Phượng

Cuốn sách Bài tập tiếng Anh 6 theo chương trình mới – Vũ Thị Phượng được biên soạn dựa theo chương trình chuẩn và mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm giúp các em học sinh lớp 6 có thể củng cố, thực hành và vận dụng kiến thức đã học để đạt kết quả tốt nhất trong các bài kiểm tra cũng như các bài thi.

Bài tập tiếng Anh 6 theo chương trình mới được chia thành các đơn vị bài học bám sát chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể mỗi đơn vị bài học gồm:

A. GRAMMAR – NGỮ PHÁP

B. VOCABULARY – TỪ VỰNG

C. EXERCISES – BÀI TẬP THỰC HÀNH

+ PART 1. PHONETICS

+ PART 2. VOCABULARY & GRAMMAR

+ PART 3. READING

+ PART 4. WRITING

Sách Bài tập tiếng Anh 6 theo chương trình mới biên soạn theo sách giáo khoa dựa trên chương trình cải cách giáo dục mới, là tài liệu tham khảo dành cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Và phụ lục có đáp án dành cho các em học sinh.

* Download (click vào để tải về) hoặc xem online: Bài tập tiếng Anh 6 – Vũ Thị Phượng

Sách lớp 6 - Tags: ,