Đề thi giữa HK2 môn Lịch sử lớp 6 năm 2020 – 2021 có đáp án

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2020 – 2021 có đáp án dành cho học sinh lớp 6 tự làm ôn tập chuẩn bị thi HK2 môn Lịch sử.

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm (5đ)

Em hãy khoanh tròn những câu trả lơì đúng nhất

Câu 1: Thời Au Lạc có thành tựu văn hoá tiêu biểu nào?

a. Trống đồng
b. Thành cổ loa
c. Lưỡi cày đồng
d. Thạp đồng

Câu 2: Triệu Đà chia nước Au Lạc thành hai quận và sát nhập vào quốc gia nào?

a. Trung Quốc
b. Văn Lang
c Nam Việt
d. An Nam

Câu 3: Cuộc khởi nghĩa do Bà Triệu lãnh đạo nổ ra:

a. Năm 40 tại Hà tây – Vĩnh Phúc
b. Năm 248 tại Thanh Hoá
c Năm 524 tại Thái Bình
d. Năm 722 Tại Thanh – Nghệ Tĩnh

Câu 4: Nguyên nhân cơ bản nhất của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là:

a. Trả thù cho chồng
b. Lên ngôi vua
c. Đánh đuổi quân Hán giành độc lập
d. Khôi phục sự nghiệp của các vua Hùng

Câu 5: Sau khi lên ngôi vua, Trưng Vương đóng đô ở đâu?

a. Mê Linh
b. Cổ Loa
c. Bạch Hạc
d. Cẩm Khê

Câu 6: Cách bóc lột chủ yếu của bọn đô hộ Trung Quốc đối với người dân Au Lạc là:

a. Thuế
b. Đi phu
c. Lao dịch
d. Cống nạp.

Câu 7: Hai thứ thuế bị nhà Hán đánh nặng nhất là gì?

a. Thuế rượu, thuế muối
b. Thuế muối, thuế sắt
c. Thuế chợ, thuế đò
d. Thuế ruộng, thuế thân

Câu 8: Triệu Đà đã dùng âm mưu gì để đánh được quân dân Au Lạc

a. Giả vờ xin hoà và dùng mưu kế chia rẽ nội bộ Au Lạc
b. Cho con sang ở rể để lấy cắp nỏ thần
c. Tìm cách li tán An Dương Vương với các tướng giỏi
d. Mua chuộc các tướng giỏi

Câu 9: Năm 111 TCN nhà Hán đã biến nước ta thành các quận của:

a. Châu Giao
b. Châu Ai
c. Châu Hoàng
d. Châu Đức

Câu 10: Từ thế kỉ I –VI những đạo nào được du nhập vào nước ta?

a. Đạo Nho
b. Đạo Phật
c. Đạo Giáo
d. Cả ba đạo

II. Phần Tự luận: (5đ)

Câu 1: Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành được độc lập?

Câu 2: Trình bày những thành tựu về kinh tế và văn hóa của Cham-pa. từ thế kỉ II đến thế kỉ X?

Câu 3: Sau hơn một ngàn năm đô hộ, nhân dân ta vẫn giữ được phong tục tập quán gì?

Đáp án đề thi giữa HK2 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2020 – 2021

I. Phần trắc nghiệm (5đ)

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10
BCBCADBAAD

II. Phần Tự luận: (5đ)

Câu 1 (1,5đ) Sau khi giành được độc lập Hai Bà Trưng đã:

Câu 2: (2,5 đ)

Câu 3: (1đ)

* Download (click vào để tải về): Đề thi giữa HK2 môn Lịch sử lớp 6 năm 2020 – 2021 dưới đây.

Đề thi Địa lý 6 - Tags: , ,