Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên tỉnh Ninh Bình 2020-2021

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh Ninh Bình, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 18 tháng 7 năm 2020.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Ninh Bình. Bài thi môn Toán (chuyên).

Hình thức thi: Tự luận gồm 5 câu.

Đề thi chuyên Toán (Ninh Bình) năm 2020:

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên tỉnh Ninh Bình 2020-2021

Đề thi Toán vào 10 - Tags: ,