Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên tỉnh Lâm Đồng 2021-2022

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh tỉnh Lâm Đồng năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 90 phút.

Môn thi Toán – không chuyên. Khóa thi ngày 9, 10, 11/6/2021.

Ngày thi 10 tháng 6 năm 2021. Hình thức thi tự luận gồm 12 câu.

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên tỉnh Lâm Đồng 2021-2022

Đề thi Toán vào 10 - Tags: