Phân tích 34 bài văn trong chương trình Ngữ văn 6

Sách 34 bài văn trong chương trình Ngữ văn 6 giúp học sinh lớp 6 mở rộng kiến thức văn học, từ đó học tốt môn Ngữ Văn lớp 6.

Tác giả: Bùi Thức Phước. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.

Nội dung cuốn sách với 34 bài phân tích ứng với chương trình sách giáo khoa Ngữ Văn 6 hiện hành. Mỗi bài phân tích đều được viết theo trình tự:

– Hướng dẫn các điểm cơ bản.

– Bài văn phân tích (Nhập đề, Phân tích, Kết luận).

Trong qụá trình phân tích có những dẫn chứng, bàn luận mở rộng để cung cấp thêm kiến thức văn học, đời sống xã hội cho học sinh.

Ngoài việc cung cấp, mở rộng kiến thức văn học, tập sách còn giúp các em học sinh quen thuộc hơn thể loại phân tích một tác phẩm văn học trong chương trình Ngữ văn lớp 6, trả lời các câu hỏi về mỗi bài văn trong sách giáo khoa.

Đọc Phân tích 34 bài văn trong chương trình Ngữ văn 6:

Sách lớp 6 - Tags: