Sách bồi dưỡng Toán 7 tập hai – Vũ Hữu Bình

Sách bồi dưỡng Toán 7 tập hai gồm hai phần Đại số 7 và Hình học 7 với các chương, mỗi chương là các chủ đề, kèm hướng dẫn giải, đáp số.

Tác giả: Vũ Hữu Bình (chủ biên), Nguyễn Xuân Bình, Đàm Hữu Chiến. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Sách lớp 7 - Tags: , , ,