Bài tập ôn hè Toán 5 lên 6 đầy đủ

Đầy đủ các dạng bài tập Toán dành cho học sinh lớp 5 chuẩn bị lên lớp 6 tự làm tránh quên kiến thức trong kì nghỉ hè.

Bài tập ôn hè lớp 5 lên 6 môn Toán: Số thập phân, đổi đơn vị đo, toán chuyển động, hình học.

Toán lớp 5 - Tags: , , ,