Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 16

Đây là bài thứ 16 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 16 môn Toán lớp 5.

Bài Đề Đáp số
124,5 – 4,5 : 0,5 = …. 
2X : 12,5 = 22,5 : 1,5. Như vậy, X = … 
3Một lớp học có tất cả 40 học sinh trong đó 52,5% số học sinh là nữ. Như vậy, số học sinh nữ của lớp đó là…. bạn. 
4Tỉ số phần trăm của 13 và 52 là…% 
525,7% + 18,6% =…% 
6119,7% : 9 = …% 
7Số dư trong phép chia 3,7 : 2,4 là… ( Biết phần thập phân của thương chỉ lấy đến hai chữ số) 
8Một lớp học có 25 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Như vậy, tỉ số phần trăm của học sinh nữ so với học sinh nam là….% 
9Một chất lỏng khi để ra ngoài không khí thì bị bay hơi theo quy luật cứ sau mỗi giờ thì bay hơi hết 40% khối lượng trước đó. Nếu để 80kg chất lỏng này ngoài không khí thì sau 2 giờ sẽ còn lại …….kg chất lỏng đó. 
10Thùy Trang có một chiếc Smartphone. Khi pin đầy, với mức sử dụng trung bình thì sau 20 giờ hết pin. Lúc 7 giờ sáng, Thùy Trang thấy Smartphone của mình còn 80% pin. Vậy với mức sử dụng trung bình thì đến 7 giờ tối Smartphone của Thùy Trang còn ……….% pin. 
11Người ta pha 4,5g muối với 495,5g nước tinh khiết để được một dung dịch nước muối. Hỏi dung dịch đó chứa bao nhiêu phần trăm muối? 
12Một người bỏ ra 84000 đồng để mua hoa quả. Sau khi bán hết số hoa quả, người đó thu được 105000 đồng. Hỏi:
a) Tiền bán hoa quả bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?
b) Người đó lãi bao nhiêu phần trăm?
 

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 16

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 15Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 17 >>

Toán lớp 5 - Tags: