Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 24

Đây là bài thứ 24 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 24 môn Toán lớp 5.

Bài Đề Đáp số
1Hình hộp chữ nhật có chiều dài 2dm 5cm, chiều rộng 14cm và chiều cao 3dm. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là ……… dm3 
2Hình hộp chữ nhật có chiều dài 8,5dm; chiều rộng 6dm; chiều cao 5,4dm. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là………. dm3 
3Một phòng học hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m, chiều cao bằng  chiều rộng. Phòng học đó chứa được …………  m3 không khí, biết rằng thể tích của các đồ vật trong phòng là 3 m3. 
4Thể tích của hình lập phương có cạnh 15cm là …………… dm3 
5Thể tích của hình lập phương có diện tích toàn phần là 150 cm2 là……….. dm3. 
6Một hì nh lập phương có thể tích là 64 dm3. Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là…………. dm2 
7Một khối gỗ lim hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m; chiều rộng 1,2m và chiều cao 5dm. Biết rằng 1 dm3 gỗ đó cân nặng 0,85kg. Khối gỗ lim đó nặng …….. tấn. 
8Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,4m; chiều rộng 0,8m ; chiều cao 1,2m. Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật đó là …………… m3 
9Một khối Rubic dạng hình lập phương có kích thước 5 x 5 x 5 như hình bên. Người ta sơn toàn bộ bề mặt bên ngoài của khối Rubic đó. Vậy có tất cả…….hình lập phương nhỏ không được sơn mặt nào.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 - Tuần 24

 
10Hình lập phương có diện tích toàn phần là 54cm2. Vậy thể tích hình lập phương đó là ……………cm3 
11Một hình lập phương có cạnh là 16cm. Một hình hộp chữ nhật có thể tích bằng thể tích hình lập phương đó và có chiều dài 32cm, chiều rộng 16cm. Tính diện tích xung quanh có hình hộp chữ nhật. 
12Một thùng dạng hình hộp chữ nhật cao 4dm; chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, diện tích xung quanh của thùng là 80 dm2. Tính diện tích đáy của thùng đó. 

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 24 dưới đây.

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 23Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 25 >>

Toán lớp 5 - Tags: