Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 2

Đây là bài thứ 2 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 2 môn Toán lớp 5

Bài Đề bàiĐáp số
1Trong các phân số: \displaystyle \frac{{21}}{5} ;\displaystyle \displaystyle \frac{9}{{50}} ; \displaystyle \frac{{20}}{3} ;\displaystyle \frac{9}{{12}}
Phân số nào không thể viết dưới dạng số thập phân?
 
2Cho \displaystyle 3\frac{3}{4}=\frac{x}{y} Tìm \displaystyle \frac{x}{y} ? 
3Tìm số tự nhiên x biết rằng : \displaystyle \frac{2}{3}+\frac{3}{4}<x<\frac{4}{3}+\frac{4}{5} 
4Một hình chữ nhật có chiều dài \displaystyle \frac{9}{{10}}  m, chiều rộng kém chiều dài \displaystyle \frac{3}{5}  m. Tính diện tích hình chữ nhật đó? 
5Một đàn gà có 32 con.Trong đó \displaystyle \frac{3}{4}  số gà là gà mái. Hỏi có bao nhiêu con gà trống? 
6Một đàn trâu, ngựa và bò có tất cả 120 con. Biết rằng số trâu bằng \displaystyle \frac{2}{3} tổng số bò và ngựa; số ngựa bằng \displaystyle \frac{1}{5}  tổng số trâu và bò. Hỏi trong đàn có bao nhiêu con bò? 
7Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước sau 4 giờ thì đầy bể. Nếu riêng một mình thì vòi thứ nhất chảy sau 5 giờ đầy bể. Hỏi khi bể không có nước, một mình vòi thứ hai chảy sau bao lâu sẽ đầy bể? 
8Tính giá trị biểu thức \displaystyle A=\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{{27}}+\frac{1}{{81}}+\frac{1}{{243}}+\frac{1}{{729}} 
9Một số người nghĩ 2 chữ số tận cùng của số điện thoại di động có chứa chữ số 6 hoặc 8 là số đẹp. Hỏi theo quan điểm đó, nếu số điện thoại di động có định dạng 10 chữ số là (trong đó a; b; c là các chữ số chưa biết) thì có bao nhiêu số đẹp? 
10Bác Tuấn nuôi 30 con cá ngựa vằn trong bể. Mỗi con cá đực có 20 sọc vằn và mỗi con cá cái có 40 sọc vằn. Nếu bác Tuấn bán đi một nửa số cá cái thì các con cá còn lại trong bể có tổng cộng bao nhiêu sọc vằn? 
11Một ô tô nhận vận chuyển hết số hàng của kho A ra cảng. Chuyến đầu chuyển được \displaystyle \frac{4}{9} số hàng, chuyến thứ hai chở được \displaystyle \frac{4}{7} số hàng còn lại, chuyến thứ ba chở được 45 kiện hàng là hết. Hỏi kho A có tất cả bao nhiêu kiện hàng? 
12Nhà Vân có nuôi một đàn gà. Hôm trước, mẹ Vân mang đi bán \displaystyle \frac{2}{3} đàn gà, hôm qua, mẹ lại đem bán đi \displaystyle \frac{3}{4}số gà còn lại và thêm \displaystyle \frac{1}{4} con nữa thì trong chuồng còn lại 6 con. Hỏi đàn gà nhà Vân có bao nhiêu con? 

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 2

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 1Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 3 >>

Toán lớp 5 - Tags: