Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 20

Đây là bài thứ 20 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 20 môn Toán lớp 5.

Bài Đề Đáp số
1Đường kính của một hình tròn gấp …. lần bán kính của nó. 
2Bán kính một hình tròn gấp lên 3 lần thì chu vi hình tròn đó gấp lên ……….. lần. 
3Bán kính một hình tròn gấp lên 3 lần thì diện tích hình tròn đó gấp lên ……….. lần. 
4Diện tích của hình tròn có đường kính 2dm là………….dm2 
5Chu vi một hình tròn là 376,8cm. Diện tích hình tròn đó là…… cm2 
6Bạn Lan đi xe đạp từ nhà đến trường, đoạn đường dài 2,826km. Bánh xe có đường kính 60cm. Bánh xe phải quay hết …… vòng. 
7Một hình thang có diện tích là 90cm2, đáy lớn dài 5dm, đáy bé bằng một nửa đáy lớn. Chiều cao của hình thang là …..cm 
8Một miệng thùng hình tròn có chu vi là 15,7dm. Tính diện tích của miệng thùng đó. Diện tích miệng thùng đó là…………….dm2. 
9Cho các bánh xe hình tròn được xếp như hình dưới đây. Nếu bánh xe A quay thì sẽ tạo ra một lực ma sát làm bánh xe B cũng quay và khi bánh xe B quay cũng tạo ra một lực ma sát làm bánh xe C quay, cứ như thế khi ta quay bánh xe A thì bánh xe F cũng quay. Ta quy ước hướng 1 là hướng cùng chiều kim đồng hồ, hướng 2 là hướng ngược chiều kim đồng hồ. Vậy bánh xe A quay hướng 1 thì bánh xe 6 sẽ quay hướng: ……

Phiếu bài tập Toán lớp 5 - Tuần 20

 
10Một cái ao rất nhiều bèo tây. Biết trung bình cứ sau 7 ngày là số bèo tây được gấp lên hai lần. Biết hôm nay, bèo tây đã kín mặt ao. Vậy 14 ngày trước bèo tây chiếm ……% diện tích mặt ao. 
11Một mảnh vườn hình tam giác có đáy bằng \displaystyle \frac{3}{5} chiều cao và kém chiều cao là 40m.
a) Tính diện tích mảnh vườn đó.
b) Người ta trồng tất cả 156 cây vừa cam vừa chanh trên mảnh vườn, số cam nhiều hơn số chanh 18 cây. Tính số cây mỗi loại người ta trồng trong vườn.
 
12Cho hình bên. Biết đường kính hình tròn bằng 14cm. Tính diện tích phần gạch chéo.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 - Tuần 20-1

 

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 20

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 19Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 21 >>

Toán lớp 5 - Tags: