Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 3

Đây là bài thứ 3 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 3 môn Toán lớp 5.

Bài Đề bàiĐáp số
1Viết các số đo dưới dạng phân số tối giản vào chỗ chấm: 3m 17cm =….. m. 
2Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3m 7cm =………… cm 
3Bạn Mai có 30 quyển vở nhưng đã dùng hết \displaystyle \frac{3}{5} số vở. Hỏi bạn Mai còn lại bao nhiêu quyển vở? 
4Một cửa hàng bán hết một số vải trong ba ngày. Ngày đầu bán \displaystyle \frac{1}{6}  số vải, ngày thứ hai bán \displaystyle \frac{3}{4}  số vải, ngày thứ ba bán 45m. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu mét vải? 
5Một vòi nước chảy vào bể không có nước, mỗi giờ chảy được \displaystyle \frac{2}{5}  bể nước. Người ta mở vòi nước trong hai giờ rồi khóa vòi. Sau đó đã dùng \displaystyle \frac{3}{4}  lượng nước có trong bể. Hỏi lượng nước còn lại chiếm bao nhiêu phần bể? 
6Tuổi con trai bằng \displaystyle \frac{1}{6} tuổi mẹ, tuổi con gái bằng \displaystyle \frac{1}{3} tuổi mẹ. Tổng số tuổi của hai con là 18 tuổi. Tính tuổi của mẹ? 
7Cho phân số \displaystyle \frac{5}{6} . Nếu cộng thêm 18 vào mẫu số của phân số đã cho thì phải cộng thêm bao nhiêu vào tử số của phân số đó để được phân số vẫn bằng \frac{5}{6}. 
8Tính giá trị biểu thức : \displaystyle A=\frac{1}{{30}}+\frac{1}{{42}}+\frac{1}{{56}}+\frac{1}{{72}}+\frac{1}{{90}}+\frac{1}{{110}}+\frac{1}{{132}} 
9Lớp học có 39 học sinh. Trong đó có 17 học sinh nam. Tính tổng phân số biểu thị số học sinh nam so số học sinh cả lớp và phân số chỉ số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp. 
10Các ngôi nhà A, B, C, D và E được nằm trên một đường phố như hình dưới đây. Biết khoảng cách giữa hai nhà liên tiếp là như nhau. Người ta tổ chức một cuộc họp dành cho 5 gia đình trong 5 ngôi nhà ấy. Số người tham gia của các nhà A, B, C, D, E lần lượt là 1; 2; 3; 4; 5 người. Vậy cần đặt địa điểm họp tại ngôi nhà ……để tổng quãng đường của tất cả những người đi họp là ngắn nhất.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 - Tuần 3

 
11Hiệu của hai số bằng 396. Tìm hai số đó, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn. 
12Hai năm trước tổng số tuổi của hai mẹ con là 36. Sau 2 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay. 

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 3

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 2Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 4 >>

Toán lớp 5 - Tags: