Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 14

Đây là bài thứ 14 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 14 môn Toán lớp 5.

Bài Đề Đáp số
158,2 : 1,5 = …. 
2Trung bình cộng của 34,5; 27,9; 491,8 và 132,8 là…………. 
3Tính: 356 : 3560 = …….. 
4Thương và hiệu của hai số đều bằng 0,6. Như vây,số lớn là …………. 
5x : 0,125 : 8 = x : …. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:….. 
6Một thanh sắt dài 0,75m cân nặng 18kg. Vậy thanh sắt cùng loại dài 1m nặng………….kg. 
7Một nhà may đem 781,3m vải may đồng phục, mỗi bộ quần áo hết 2,7m vải. Như vậy thừa ít nhất …. m vải. 
8Một hình chữ nhật có diện tích 419,84cm2. Chiều rộng là 16,4cm. Hình chữ nhật đó có chu vi là….dm. 
9Một chiếc đồng hồ điện tử hiện giờ định dạng hh:mm. hh là chỉ số giờ như 01 giờ; 23 giờ; … còn mm chỉ số phút như 07 phút; 53 phút ….. Vào một thời điểm Minh Anh nhìn vào đồng hồ của mình và suy nghĩ thấy rằng hiện tại tổng các chữ số hiển thị trên đồng hồ của mình là lớn nhất có thể. Vậy lúc đó đồng hồ của Minh Anh chỉ: ………….(đáp án viết dưới dạng minh họa như sau 23:48) 
10Công ty Hoàng Minh muốn vận chuyển 312,5 tấn hàng từ thành phố A sang thành phố B. Biết mỗi chuyến chỉ chở được nhiều nhất 25 tấn hàng. Mỗi chuyến cần trả 800000 đồng tiền vận chuyển. Vậy công ty Hoàng Minh muốn vận chuyển hết số hàng trên từ thành phố A sang thành phố B cần trả ít nhất ………..đồng. 
11Tìm một số thập phân biết nếu dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân đó sang phải hai chữ số ta được số mới hơn số phải tìm 1233,243 đơn vị. 
12Trong 3 giờ một người đi xe đạp đi được 41,4km. Trong 2 giờ một người đi xe máy đi được 72,7km. Hỏi trung bình mỗi giờ xe máy đi nhiều hơn xe đạp bao nhiêu ki-lô-mét? 

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 14

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 13Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 15 >>

Toán lớp 5 - Tags: