Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 22

Đây là bài thứ 22 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 22 môn Toán lớp 5.

Bài Đề Đáp số
1Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh dài 5cm là … cm2
2Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh dài 5cm là … cm2
3Người ta gò một cái thùng hình lập phương không có nắp cạnh dài 5,4 dm. Diện tích tôn dùng để gò cái thùng đó là … dm2
4Cho hình lập phương có cạnh 5cm. Nếu gấp cạnh của nó lên 5 lần thì diện tích toàn phần của nó gấp lên … lần.
5Cho hình lập phương có diện tích xung quanh là 400 cm2. Vậy cạnh của hình lập phương đó là ……cm
6Một người thuê sơn mặt trong và mặt ngoài một cái thùng sắt không có nắp dạng hình lập phương có cạnh 0,8m. Diện tích cần sơn là … m2
7Cho hình lập phương có cạnh 10cm, khi gấp cạnh của một hình lập phương lên 2 lần thì diện tích xung quanh gấp lên…. lần.
8Diện tích toàn phần của một hình lập phương là 96 dm2. Vậy cạnh của hình lập phương đó là …dm
9Nguyên Đán mua một cục Rubic được tạo bởi 27 hình lập phương nhỏ cạnh 1,5cm. Vậy diện tích toàn phần của cục Rubic là: …… cm2.
10Các khối lập phương được xếp theo quy luật như hình đưới đây. Vậy hình 2018 có ………….hình lập phương.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 - Tuần 22

11Một bể nước hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 105 m2m2.Tính chiều cao bể nước, biết chiều dài bể là 7,5m, chiều rộng bể là 5m.
12Cho tam giác ABC có diện tích 120 cm2. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = 1/2 MC. Nối A với M và lấy trung điểm N của đoạn thẳng AM. Tính diện tích tam giác ABN.

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 22 dưới đây.

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 21Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 23 >>

Toán lớp 5 - Tags: