Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 4

Đây là bài thứ 4 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 4 môn Toán lớp 5.

Bài Đề bàiĐáp số
1Một ô tô trong 3 giờ đi được 144km. Hỏi với vận tốc như thếi 5 giơ đi được bao nhiêu km. 
2Một người làm trong 2 giờ được 30 sản phẩm. Hỏi với mức làm như thế trong 3 giờ người đó làm được bao nhiêu sản phẩm? 
3Để sửa một quãng đường trong 15 ngày thì cần 24 công nhân. Muốn sửa quãng đường đó trong 12 ngày thì cần bao nhiêu công nhân. 
4Một đội thủy lợi có 36 người đắp xong quãng đê trong 4 ngày. Hỏi đội có 18 người thì đắp bao nhiêu ngày để đắp xong quãng đê đó? 
5Muốn chở 24 tấn hàng thì cần 8 ô tô. Có hai đoàn xe, đoàn 1 có 5 ô tô, đoàn 2 có 11 ô tô như thế thi sẽ chở được tổng cộng bao nhiêu tấn hàng. 
6Một đội trồng rừng có 25 người trong một ngày trồng được 875 cây. Hỏi muốn trồng 980 cây trong một ngày thì cần bao nhiêu người? 
7Một phân xưởng chuẩn bị đủ gạo cho 120 công nhân ăn trong 30 ngày. Vì mới tuyển thêm công nhân nên số gạo chỉ đủ cho 24 ngày. Hỏi phân xưởng đã tuyển thêm bao nhiêu công nhân?. 
8Tính giá trị biểu thức: \displaystyle A=\frac{1}{{1\times 2}}+\frac{2}{{2\times 4}}+\frac{3}{{4\times 7}}+\frac{4}{{7\times 11}}+\frac{5}{{11\times 16}}+\frac{6}{{16\times 22}}+\frac{7}{{22\times 29}}\displaystyle 
9Trong hộp có 25 viên bi vàng, 10 viên bi xanh, 15 viên bi đỏ có kích thước giống hệt nhau. Hỏi nếu không nhìn vào hộp, cần bốc ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn trong số các viên bi lấy ra có đủ 3 màu. 
10Tìm \displaystyle \overline{{abcd}} biết \overline{{abc}}=5\times \overline{{\text{dad}}} 
11Một bếp ăn dự trữ gạo cho 180 người ăn trong 10 ngày. Thực tế số người ăn giảm đi 30 người. Hỏi số gạo đó đủ ăn trong bao nhiêu lâu? 
12Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo ăn cho 750 người trong 50 ngày, nhưng sau 10 ngày, đơn vị đó bổ sung thêm một số người nên số gạo chỉ đủ ăn trong 25 ngày. Tính số người đến thêm. 

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 4

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 3Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 5 >>

Toán lớp 5 - Tags: