Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 30

Đây là bài thứ 30 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập cuối tuần 30 môn Toán lớp 5.

Bài Đề Đáp số
11,2m3 = ………….. dm3 
23m2 3dm2= ……………m2 
33925dm3 = …………… m3 
47tạ 30kg=………tấn 
55km 14m = …..km 
6Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 192m, chiều rộng 75m. Trung bình cứ 100m2 thu được 50kg thóc. Như vậy, cả thửa ruộng đó thu được …. tạ thóc. 
7Lúc 7 giờ 30 phút xe I đi từ A đến B với vận tốc 40km/giờ. Sau 45 phút xe II cũng đi từ A đến B với vận tốc 60km/giờ. Hỏi xe II đuổi kịp xe I vào lúc mấy giờ? 
8Một cửa hàng có 3 tạ bánh và 250kg kẹo. Người ta đóng bánh vào các gói, mỗi gói nửa kilôgam và đóng kẹo vào các gói, mỗi gói 250g. Như vậy, số kẹo nhiều hơn số bánh…. gói. 
9Một ô tô dự định đi từ A đến B hết 3 giờ. Nếu ô tô tăng vận tốc thêm 20% vận tốc dự định thì sẽ đi từ A đến B hết ….. giờ (Viết kết quả dưới dạng số thập phân). 
10Các ngôi nhà A, B, C, D và E được nằm trên một đường phố như hình dưới đây.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 - Tuần 30

Biết khoảng cách giữa hai nhà liên tiếp là như nhau. Người ta tổ chức một cuộc họp dành cho 5 gia đình trong 5 ngôi nhà ấy. Số người tham gia của các nhà A, B, C, D, E lần lượt là 1; 2; 3; 4; 5 người. Hỏi cần đặt địa điểm họp tại ngôi nhà nào để tổng quãng đường của tất cả những người đi họp là ngắn nhất?

 
11Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 178m, chiều dài hơn chiều rộng 39m. Người ta trồng lúa trên cả thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được 50kg thóc. Tính số thóc thu hoạch được trên cả thửa ruộng đó. 
12Lúc 7 giờ 30 phút xe I đi từ A đến B với vận tốc 40km/giờ. Sau 45 phút xe II cũng đi từ A đến B với vận tốc 60km/giờ. Hỏi xe II đuổi kịp xe I vào lúc mấy giờ? 

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 – TUẦN 30 dưới đây.

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 29Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 31 >>

Toán lớp 5 - Tags: