Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 11

Đây là bài thứ 11 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 11 môn Toán lớp 5.

Bài Đề Đáp số
187,46 – 2,678 = ….. 
29023,6 – 2586,45 – 677,457 = …. 
3853,25 x 18 = …… 
4Tìm x biết :  x + 456,95  8 = 5248. Như vậy, x = ……. 
5Tính 236,975 – 1,928 – 8,072 + 763,025 = …… 
6Một cửa hàng có 12,45 tạ gạo. Cửa hàng đã bán hai lần, mỗi lần 367kg. Cửa hàng còn lại……….kg gạo. 
7Một hình vuông có cạnh 12,36cm. Hình vuông đó có chu vi là………….cm. 
8Cho ba số a, b, c. Biết tổng của a và b là 48,38. Tổng của b và c là 62,75. Tổng của a và c là 62,87. Như vậy tổng ba số đã cho là…. 
9Bốn bạn Bảo, Thy, Linh và Thảo tham gia cuộc thi chạy về 4 vị trí khác nhau. Khi các bạn hỏi thứ tự của mỗi bạn thì nhận được 4 câu trả lời:
– Bảo về số 2 còn Thảo về số 3
– Bảo về số 1 còn Linh về số 3
– Thy về số 2 còn Linh về số 1
– Thy về số 4 còn Thảo về số 3
Biết trong mỗi câu trả lời thì chỉ đúng 1 bạn và sai 1 bạn. Vậy Thảo về số: …….
 
10Minh Hiển lái chiếc xe Audi A8 thăm quan một thành phố tại Anh Quốc. Biết từ cột mốc số 1 đến cột mốc số 4 xe phải đi hết 4,827km. Minh Hiển đã lái xe từ cột mốc số 1 đến cột mốc số 8 thì xe phải đi hết ……..km. (Khoảng cách giữa các cột mốc là bằng nhau) 
11Tìm x, biết:
a. 136 – x : 48 – 27,8 – 2,2 = 92
b. 43,7 – x – 8,92 + 5,22 = 0,348 x 19
 
12Một hình tam giác có tổng độ dài cạnh thứ nhất và cạnh thứ hai là 23,5cm; tổng độ dài cạnh thứ hai và cạnh thứ ba là 33,17cm; tổng độ dài cạnh thứ nhất và cạnh thứ ba là 21,33cm. Tính độ dài mỗi cạnh của hình tam giác. 

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 11

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 10Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 12 >>

Toán lớp 5 - Tags: