30 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 5

Đây là bài thứ 1 of 28 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

30 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5 với các chuyên đề như: Số tự nhiên, số thập phân; các phép tính với phân số, tỉ số phần trăm.

Và các chuyên đề:

Các bài toán về lịch thời gian, phương pháp giả thiết tạm, phương pháp tính ngược, một số dạng toán về cấu tạo số thập phân, vận dụng tính chất chia hết của một tổng & hiệu, dãy chữ, một số phép tính có kết quả đặc biệt, tìm số số hạng của dãy số, tìm thành phần chưa biết trong dãy tính, vận dụng dấu hiệu chia hết, xác định số, quan hệ giữa các thành phần của phép tính, các bài toán về dấu hiệu chia hết, tính giá trị của biểu thức, điều kiện chia hết, điền dấu phép tính, suy luận logic, phương pháp lựa chọn tình huống, giải toán bằng biểu đồ Ven, phương pháp suy luận đơn giản, số và chữ số, dãy số, toán chuyển động.

* Download (click vào để tải về): 30 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 5

Cùng chuyên đề:

Dạng toán chuyển động của kim đồng hồ >>

Toán lớp 5 - Tags: