22 bài toán chuyển động đều nâng cao lớp 5

Đây là bài thứ 11 of 28 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Dạng toán chuyển động đều – Toán nâng cao lớp 5

Bài 1: Ngày nghỉ anh Thành về quê thăm gia đình. Quê anh cách nơi làm việc 140km. Anh đi xe đạp trong 1 giờ 20 phút rồi đi tiếp bằng ô tô trong 2 giờ thì tới nơi. Biết ô tô đi nhanh gấp 4 lần xe đạp. Hỏi vận tốc mỗi xe?

Bài 2: Đoạn đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài 245km, người thứ nhất đi lúc 5 giờ sáng từ A đến B, nghỉ dọc đường 2 giờ. Người thứ hai đi từ B đến A lúc 4 giờ sáng, cũng nghỉ dọc đường 2 giờ. Đến 12 giờ thì hai người gặp nhau. Tìm vận tốc của mỗi người biết trong 1 giờ cả hai người đi được 55km.

Bài 3: Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B để họp. Nếu đi với vận tốc 25km/giờ thì đến B chậm mất 2 giờ. Nếu đi với vận tốc 30km/giờ, thì đến B chậm mất 1 giờ. Hãy tính quãng đường AB.

Bài 4: Một ca nô chạy trên 1 khúc sông từ bến A đến bến B. Khi xuôi dòng thì mất 5 giờ, khi ngược dòng thì mất 6 giờ. Tính khoảng cách từ bến A đến bến B, biết vận tốc của ca nô khi xuôi dòng hơn vận tốc của ca nô khi ngược dòng là 6km/giờ

Bài 5: Quãng đường từ Hà Nội vào chùa Thầy dài 30km, người thứ nhất khởi hành từ Hà Nội lúc 8 giờ với vận tốc 10km/giờ. Hỏi người thứ hai phải khởi hành từ Hà Nội lúc mấy giờ để đến chùa Thầy sau người kia 1/4  giờ, biết vận tốc của người thứ hai là 15km/giờ

Bài 6: Một chi đội tổ chức đi cắm trại ở một nơi cách trường 14km, các bạn khởi hành lúc 7 giờ 30 phút với vận tốc 5km/giờ. Một số bạn chở dụng cụ cắm trại đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ. Hỏi các bạn đi xe đạp phải khởi hành lúc mấy giờ để đến nơi cùng lúc với các bạn đi bộ.

Bài 7: Hai tỉnh A và B cách nhau 140km. Cùng lúc 7 giờ sáng, một xe máy đi từ A về B và một ô tô đi từ B về A. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và địa điểm gặp nhau cách địa điểm khởi hành của mỗi xe là bao nhiêu, biết vận tốc của xe máy là 30km/giờ, vận tốc của ô tô là 40km/giờ.

Bài 8: Địa điểm A cách địa điểm B là 54km. Nếu cùng một lúc An đi từ A, Bình đi từ B ngược chiều nhau thì sau 3 giờ sẽ gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi bạn biết mỗi giờ An đi nhanh hơn Bình 6km.

Bài 9: Hai người khởi hành cùng một lúc từ một địa điểm và đi về hai phía ngược nhau, một người đi xe máy với vận tốc 48km/giờ, một người đi xe đạp với vận tốc bằng 1/3 vận tốc của người đi xe máy. Hỏi sau 1 giờ 24 phút hai người cách nhau bao nhiêu ki – lô – mét ?

Bài 10: Hà Nội cách Hải Dương 58km. Lúc 8 giờ sáng một người đi xe đạp từ Hải Dương về Hải Phòng với vận tốc 15km/giờ. Cùng lúc đó một người đi ô tô từ Hà Nội về Hải Phòng qua Hải Dương với vận tốc 45km/giờ. Hỏi ô tô đuổi kịp xe đạp sau bao lâu và cách Hà Nội bao nhiêu ki – lô – mét ?

Bài 11: Lúc 7 giờ sáng Hùng đi từ nhà lên huyện với vận tốc 4km/giờ. Đến 10 giờ sáng từ nhà Hùng, An đi xe đạp đuổi theo với vận tốc 12km/giờ. Hỏi An đuổi kịp Hùng lúc mấy giờ và chỗ đó cách An bao nhiêu ki – lô – mét?

Bài 12: Địa điểm A và B cách nhau 12km. Lúc 6 giờ, Minh đi từ địa điểm B về địa điểm C với vận tốc 4km/giờ. Đến 8 giờ thì Hòa đi xe đạp từ A đuổi theo Minh với vận tốc 12km/giờ. Hỏi Hòa đuổi kịp Minh lúc mấy giờ và chỗ đó cách A bao nhiêu ki – lô – mét?

Bài 13: Một xe lửa đi qua một cột điện trong 1/4  phút và vượt qua một cái cầu dài 0,7km trong 50 giây. Tính vận tốc và chiều dài của xe lửa?

Bài 14: Một người đi xe máy từ tỉnh A và một người đi xe đạp từ tỉnh B. Hai tỉnh cách nhau 80km. Nếu họ đi gặp nhau thì mất 2 giờ, nếu họ đi cùng chiều thì xe máy đuổi kịp người đi xe đạp sau 4 giờ. Tính vận tốc của mỗi người biết họ cùng khởi hành một lúc.

Bài 15: Người ta dùng xe tải, xe Bông Sen và xe đạp chuyển lương thực từ kho A đến kho B. Để đến B cùng một lúc, xe đạp đi trước xe Bông Sen 20 phút, ô tô đi sau xe Bông Sen 10 phút. Tính quãng đường từ kho A đến kho B và vận tốc của xe Bông Sen, biết vận tốc của xe tải là 36km/giờ, vận tốc của xe đạp là 12km/giờ.

Bài 16: Một xe máy đi từ tỉnh A đến tỉnh B, nếu đi với vận tốc 30km/giờ thì đến sớm hơn dự định 1 giờ, nếu đi với vận tốc 20km/giờ thì đến muộn 1 giờ so với thời gian quy định. Hỏi quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài bao nhiêu kilomet ?

Bài 17: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 42,9km/giờ, sau đó 4 giờ 20 phút một ô tô khác cũng đi từ A đến B với vận tốc 70,2km/giờ. Tính quãng đường AB biết ô tô thứ hai về trước ô tô thứ nhất 2 giờ 40 phút.

Bài 18: Một tàu hỏa dài 80m, chạy qua một cây cầu dài 300m. Từ lúc tàu lên cầu đến lúc toa cuối qua khỏi cầu mất 38 giây. Hỏi vận tốc của tàu hỏa lúc qua cầu là bao nhiêu ? (tính bằng m/giây)

Bài 19: Một tàu hỏa chui qua hầm với vận tốc 54km/giờ. Từ lúc đầu tàu bắt đầu vào hầm đến lúc toa cuối cùng qua khỏi hầm mất 1 phút 5 giây. Hỏi đường hầm dài bao nhiêu mét ? Biết tàu hỏa dài 85m.

Bài 20: Bình thường anh Đặng đi xe máy từ xã A đến xã B phải mất 20 phút. Nhưng hôm nay có việc gấp cần đến xã B sớm hơn 4 phút nên anh đã tăng vận tốc để mỗi phút đi thêm 120m cho kịp giờ. Tính khoảng cách từ xã A đến xã B.

Bài 21: Một người đi từ xã A đến xã B, khởi hành lúc 6 giờ 30 phút và đi bộ với vận tốc 6km/giờ. Đi được một lúc, người ấy lên xe máy đi với vận tốc 30km/giờ và đến xã B lúc 8 giờ. Hỏi người đó đã đi bộ bao nhiêu ki – lô – mét ? Biết hai xã A và B cách nhau 19km.

Bài 22: Hai tỉnh A và B cách nhau 72km. Lúc 7 giờ có một người xuất phát từ tỉnh A đi về tỉnh B bằng xe máy, cùng lúc đó có một người khác đi xe đạp từ B đến A và hai người gặp nhau lúc 8 giờ 30 phút. Tìm vận tốc của mỗi xe, biết vận tốc của xe đạp bằng 1/3 vận tốc của xe máy.

Cùng chuyên đề:

<< 12 bài toán nâng cao lớp 5 giải bằng cách tính ngược từ cuối lên10 bài toán nâng cao lớp 5 hay và khó >>

Toán lớp 5 - Tags: , , , ,