Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm – Toán nâng cao lớp 5

Đây là bài thứ 22 of 28 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Bài tập tỉ số và tỉ số phần trăm – Toán 5:

Bài 1. Tỉ số học sinh nam so với học sinh nữ của trường Thắng Lợi đầu năm là \displaystyle \frac{3}{4}

. Nếu chuyển thêm 60 học sinh nam từ trường khác đến thì tỉ số giữa học sinh nam và nữ là \displaystyle \frac{9}{{10}}. Tìm số học sinh nữ của trường.

Bài 2. Khối 5 gồm 3 lớp có tất cả 102 học sinh. Biết tỉ số học sinh 5B so với 5A là \displaystyle \frac{8}{{9}}

, tỉ số học sinh của 5C so với 5B là \displaystyle \frac{17}{{16}}. Hãy tính số học sinh mỗi lớp.

Bài 3. Một vườn cây có 165 cây vừa nhãn, vừa vải, vừa xoài. Số cây theo thứ tự đó tỉ lệ với 3;5;7. Tìm số cây mỗi loại?

Bài 4. Ba tổ công nhân sửa xong một quãng đường thì được trả tiền công tất cả là 4700000 đồng. Số ngày công tổ 1;2;3 làm được tỉ lệ nghịch với 5;4;3. Tính số tiền công trả cho mỗi tổ?

Bài 5. Một hình thang ABCD có tỉ số độ dài giữa đáy nhỏ AB và đáy lớn CD là \displaystyle \frac{1}{{2}}. Hãy tính:

a) Tỉ số giữa diện tích hình tam giác ABC và ACD.

b) Tỉ số giữa độ dài đoạn OB và OD ( O là giao điểm của hai đường chéo)

Bài 6. Nước biển chứa 4% muối. Cần đổ thêm bao nhiêu gam nước lã vào 400 gam nước biển để tỉ lệ muối trong dung dịch là 2%.

Bài 7. Giá gạo tháng 5 so với giá gạo tháng 4 tăng 10%, tháng 6 so với tháng 5 lại giảm 10%. Hỏi giá gạo tháng 6 so với tháng 4 tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm?

Bài 8. Lượng nước trong cỏ tươi là 55%, trong cỏ khô là 10%. Hỏi phơi 100kg cỏ tươi ta được bao nhiêu ki – lô – gam cỏ khô?

Bài 9. Diện tích của một hình chữ nhật thay đổi thế nào nếu tăng chiều dài của nó thêm 10%, và bớt chiều rộng của nó đi 10%.

Bài 10. Thể tích của một hình lập phương sẽ thay đổi thế nào nếu tăng cạnh của nó thêm 2% số đo của nó?

Bài 11. Lượng nước chứa trong hạt tươi là 20%. Có 200kg hạt tươi sau khi phơi khô nhẹ đi 30kg. Tính tỉ số phần trăm nước trong hạt đã phơi khô.

Bài 12. Một số sau khi giảm đi 20% thì phải tăng thêm bao nhiêu phần trăm của số mới để lại được số cũ.

Bài 13. Một số sau khi giảm đi 25% thì phải giảm đi bao nhiêu phần trăm để số mới lại được số cũ?

Bài 14. Tính tuổi hai anh em biết 62,5% tuổi anh hơn 75% tuổi em là 2 tuổi và 50% tuổi anh hơn 37,5% tuổi em là 7 tuổi.

Bài 15. Giá hàng hóa tháng 10 tăng 8% so với tháng 9, sang tháng 11 lại giảm 8% so với tháng 10. Hỏi giá hàng hóa tháng 11 tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm so với tháng 9?

Bài 16. Lúa mới thu hoạch có lượng nước là 12%. Người ta đem phơi 4 tấn lúa và khi lúa phơi khô còn lại 3620kg. Hỏi lượng nước trong lúa khô chiếm bao nhiêu phần trăm?

Bài 17. Một miếng đất hình chữ nhật, người ta tăng chiều dài thêm 10% và giảm chiều rộng 10%. Hỏi diện tích miếng đất tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm?

Bài 18. Trong một hộp có hai loại: bi đỏ và bi xanh số bi đỏ bằng 1/8 tổng số bi trong hộp, biết nếu thay 3 bi xanh bằng 3 bi đỏ thì số bi đỏ chiếm 20% tổng số bi cả hộp. Hỏi trong hộp có bao nhiêu viên bi đỏ? Bao nhiêu viên bi xanh?

Bài 19. Trong một nhà máy người ta chia thành ba tổ công nhân. Số công nhân tổ một chiếm 25% tổng số công nhân, số công nhân tổ hai chiếm nhiều hơn số công nhân tổ một là 5% tổng số công nhân, biết tổng số công nhân tổ một và tổ hai là 66 người. Hỏi tổ ba có bao nhiêu công nhân?

Cùng chuyên đề:

<< 100 câu hỏi trắc nghiệm tư duy Toán 5Dạng bài tập chữ số tận cùng của biểu thức >>

Toán lớp 5 - Tags: , , , , ,