Dạng toán về lịch, thời gian

Đây là bài thứ 19 of 28 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Một số bài toán về lịch, thời gian.

Bài 1: Ngày 1/6/2012 là thứ 6. Hỏi:

a. Ngày 1/6/2015 là thứ mấy?

b. Ngày 1/6/2020 là thứ mấy?

Hướng dẫn

a. Từ 1/6/2012 đến 1/6/2015 có số năm là: 2015 – 2012 = 3 (năm)

Ba năm thường có số ngày là: 365 x 3 = 1095 (ngày)

Ta có: 1095 : 3 = 156 dư 3

Ngày 1/6/2012 là thứ 6 thì 1/6/2015 là thứ 2.

b. Từ 1/6/2012 đến 1/6/2020 có số năm là: 2020 – 2012 = 8 (năm)

Trong 8 năm đó có 2 năm nhuận là 2016 và 2020, mỗi năm có 366 ngày. Các năm còn lại, mỗi năm có 365 ngày.

Từ 1/6/2012 đến 1/6/2020 có số ngày là: 2 x 366 + 6 x 365 = 2922 (ngày)

Ta có: 2922 : 7 = 417 dư 3

Ngày 1/6/2012 là thứ 6 thì 1/6/2020 là thứ 2.

Bài 2: Một tháng Hai của một năm nào đó có 5 ngày chủ nhật. Hỏi tháng Hai đó có bao nhiêu ngày?

Hướng dẫn

Nếu ngày chủ nhật đầu tiên của tháng Hai đó là ngày mồng 2 thì các chủ nhật tiếp theo là: 9; 16; 23.

Vậy tháng Hai đó chỉ có 4 ngày chủ nhật ⇒ loại.

Vậy chủ nhật đầu tiên của tháng Hai đó phải là ngày mồng 1. Các chủ nhật tiếp theo sẽ vào mồng 8; 15; 22; 29.

Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng đó là ngày 29 nên tháng Hai đó có 29 ngày.

Đ/S: 29 ngày

Bài 3: Tháng Hai của một năm nào đó có ngày chẵn đầu tiên là thứ bảy. Hỏi tháng Hai đó có mấy thứ bảy?

Hướng dẫn

Ngày chẵn đầu tiên của tháng Hai đó phải là mồng 2.

Các thứ 7 tiếp theo sẽ là: 9; 16; 23

Vậy tháng Hai đó có 4 ngày thứ 7.

Đ/S: 4 ngày

Bài 4: Một nhà hộ sinh của một trạm xá trong tháng Hai năm 2013 có 29 em bé ra đời. Có thể chắc chắn có ít nhất 2 em bé sinh cùng ngày được không?

Hướng dẫn

Năm 2013 là năm thường nên tháng Hai chỉ có 28 ngày.

Giả sử mỗi ngày của tháng Hai đó có 1 em bé ra đời, tháng Hai sẽ có:

28 x 1 = 28 em bé ra đời.

Em bé thứ 29 ra đời cũng vào một ngày nào đó của tháng Hai.

Vậy chắc chắn có ít nhất 2 em bé sinh cùng ngày.

Cùng chuyên đề:

<< Bài tập tính giá trị biểu thức chứa phân số – Toán nâng cao lớp 4, 5Các bài toán giải bằng biểu đồ Ven >>

Toán lớp 5 - Tags: ,