Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 10

Đây là bài thứ 10 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 10 môn Toán lớp 5.

Bài Đề Đáp số
115m 7cm = …. m. Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là… 
232tạ 5kg = …. tạ. Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là… 
325m2 6 dm2 = …. m2. Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là… 
4Tổng của hai số là 34,57. Nếu cùng thêm vào cả hai số 3,45 đơn vị thì ta được tổng mới là: ………… 
5Biết: 31,5x > 31,586. Vậy x là… 
6Cho hình chữ nhật có chiều rộng 3,25m. Chiều dài hơn chiều rộng 1,75m. Vậy chu vi hình chữ nhật là ….. m. 
7Một đội thợ sửa đường ngày đầu sửa được \displaystyle \frac{1}{2} quãng đường và 1hm. Ngày thứ hai sửa được \displaystyle \frac{1}{2} quãng đường còn lại. Ngày thứ ba sửa được 0,5 km thì vừa xong. Quãng đường lúc đầu dài… km. 
8An cân nặng 39,5 kg và nhẹ hơn Bình 2,75 kg. Vậy Bình nặng … kg. 
9Một bảng cài được cài 4 tấm thẻ như hình dưới. Hãy thay đổi vị trí các thẻ cho nhau để được số thập phân nhỏ nhất có thể. Số thập phân đó là: ……………………

Phiếu bài tập Toán lớp 5 - Tuần 10

 
10Cho 2 hình vuông có cạnh 3cm và 5cm như hình bên. Vậy diện tích phần tô đậm là: ……..cm2.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 - Tuần 10-1

 
11Một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài 8,25m và chiều dài hơn chiều rộng 3,5 m. Người ta làm hàng rào xung quanh vườn đó, mỗi mét hết 250 000 đồng. Tính số tiền đã làm hàng rào. 
12Một cửa hàng ngày đầu bán được 125,75 tấn xi măng, ngày thứ hai bán hơn ngày đầu là 6,23 tấn xi măng, ngày thứ ba bán ít  hơn mức trung bình cả ba ngày là 7,73 tấn. Hỏi ngày thứ ba bán được mấy tấn xi măng? 

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 10

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 9Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 11 >>

Toán lớp 5 - Tags: