Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 23

Đây là bài thứ 23 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 23 môn Toán lớp 5.

Bài Đề Đáp số
13/8 dm3= ……………….cm3 
27,3m3 = ……………….dm3 
382m3m3 2dm3dm3 = ……………… dm3 
4Điền dấu < ; > ; = thích hợp : 6m3 2dm3……6,2m3 
5Có hai khối gỗ hình hộp chữ nhật có tổng thể tích là 345cm3 .Thể tích của khối gỗ thứ nhất hơn thể tích của khối gỗ thứ hai là 25cm3. Vậy thể tích của khối gỗ thứ nhất là ….cm3 
6Thể tích của hình thứ nhất là 5dm3 36cm3, thể tích của hình thứ hai bằng 4/5 thể tích của hình thứ nhất. Hỏi thể tích của hình thứ hai là … xăng-ti-mét khối. 
7Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,4m; chiều rộng 15dm; chiều cao 1,2m. Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật đó là ………………m3 
8Một khối kim loại có thể tích 2dm3 cân nặng 15,6kg. Vậy 250cm3 kim loại đó nặng là …………………kg 
9Các hình lập phương được xếp theo quy luật như hình dưới đây. Vậy hình 10 có …………hình lập phương.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 - Tuần 23

 
10Một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 12dm; chiều rộng 8dm và chiều cao 6dm. Nếu ta xếp đầy kín chiếc thùng đó bằng những chiếc hộp hình lập phương bằng nhau có số đo cạnh là số tự nhiên theo đơn vị dm thì ta sẽ cần dùng ít nhất ……………….hình lập phương. 
11Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài; chiều rộng và chiều cao lần lượt là 8m; 7m và 3,8m. Sĩ số lớp học đó là 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi học sinh được hưởng bao nhiêu mét khối không khí? 
12Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng bằng chiều 3/4 chiều dài, chiều cao 1,2m. Bể đang chứa 40% nước. Hỏi cần phải đổ thêm vào bể bao nhiêu lít nước để bể đầy? (1dm3 = 1 lít) 

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 23 dưới đây.

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 22Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 24 >>

Toán lớp 5 - Tags: