Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 12

Đây là bài thứ 12 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 12 môn Toán lớp 5.

Bài Đề Đáp số
10,001 x 5,672 = …. 
241480 : 41,48 = …. 
3Một hình vuông có diện tích là 0,36m2m2. Vậy chu vi hình vuông là: ………m. 
4100 x 36,145 : (25 x 36,145) = … 
5296,03 x 84,5 + 296,03 x 40 – 296,03 x 24,5 = ……………. 
6Tìm a biết a là số tự nhiên thỏa mãn 10,8 < 3,6 x a < 15 
7Một chai dầu có 0,75 lít, mỗi lít dầu cân nặng 0,8kg, mỗi vỏ chai cân nặng 0,3kg. Cân nặng của 35 chai dầu như vậy là… kg. 
8Một ô tô chở 45 thùng hàng, mỗi thùng nặng 82,4kg. Sau khi dỡ hết hàng xuống thì ô tô nặng 4,5 tấn. Khi chưa dỡ hàng xuống, ô tô nặng ……. kg. 
9Cho tấm bìa hình chữ nhật có diện tích 12,74 dm2. Mỗi tam giác được tô màu xanh có diện tích là 0,15 dm2. Nếu ta gấp các tam giác tô màu xanh vào phía trong tấm bìa ta lại nhận được 4 tam giác màu xanh bằng 4 tam giác này. Vậy phần diện tích còn lại sau khi gấp, chưa được tô màu của tấm bìa là: ……. dm2.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 - Tuần 12

 
10Một cửa hàng bán trà yến có khuyến mại theo quy tắc: Khách hàng cứ mua 10 hộp thì được tặng 2 hộp. Mỗi hộp có giá 60000 đồng. Kỳ Thư đã lấy 37 hộp trà yến loại đó trong cửa hàng và ra quầy thanh toán. Vậy Kỳ Thư phải thanh toán: …………..đồng. 
11Một ô tô đi trong cả 3 giờ được 102,57km. Biết giờ đầu ô tô đi được quãng đường ngắn hơn tổng quãng đường hai giờ sau là 22,57km. Giờ thứ hai đi quãng đường dài hơn giờ thứ ba 3,43km. Tính quãng đường ô tô đi được trong mỗi giờ. 
12Một mảnh vải dài 4m có giá 260000 đồng. Một người mua 1,25m vải để may áo với giá tiền công may 70000 đồng. Tính giá tiền chiếc áo đó. 

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 12

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 11Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 13 >>

Toán lớp 5 - Tags: