Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 29

Đây là bài thứ 29 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập cuối tuần 29 môn Toán lớp 5.

Bài Đề Đáp số
1Phân số 5/4 được viết thành số thập phân là……….. 
2Chữ số 7 trong số thập phân 14,2376 có giá trị là………… (Viết kết quả dưới dạng số thập phân). 
3 m = ………cm 
4 1,75kg = …………g 
5125g = ………………. kg 
65kg 71g = ………………. kg 
74m 12cm = ……………….m 
834cm = ……………….m 
9Hai xe cùng khởi hành từ A và B cách nhau 44km. Xe I đi từ A và xe II đi từ B thì sau 1 giờ 20 phút gặp nhau. Biết rằng vận tốc của xe I hơn vận tốc xe II là 3km/giờ. Như vậy vận tốc xe II là …. km/giờ. 
10Hai kim ở vị trí như lúc đồng hồ chỉ đúng 6 giờ ta nói kim phút và kim giờ thẳng nhau. Bây giờ đồng hồ chỉ đúng 10 giờ. Vậy thời gian ngắn nhất để kim phút thẳng với kim giờ là: ………….giờ (viết kết quả dưới dạng phân số VD: 3/11) 
11Một thửa ruộng hình thang có đáy nhỏ dài 30m và bằng 2/3 đáy lớn. Chiều cao bằng 4/5 đáy lớn.
a. Tính diện tích thửa ruộng bằng héc-ta.
b. Người ta trồng hoa màu trên thửa ruộng đó cứ 100 m2m2 thu được 65kg. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ hoa màu?
 
12Lúc 9 giờ, xe thứ nhất khởi hành từ A về B với vận tốc 30km/giờ và xe thứ hai khởi hành từ B về A với vận tốc 40km/giờ. Biết quãng đường AB dài 52,5km. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Và điểm gặp nhau cách B bao nhiêu ki-lô-mét? 

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 – TUẦN 29 dưới đây.

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 28Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 30 >>

Toán lớp 5 - Tags: