Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 7

Đây là bài thứ 7 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 7 môn Toán lớp 5

Bài Đề Đáp số
145ha 5dam2 =………….. m2 
2Viết phân số  \displaystyle \frac{7}{{100}}  thành số thập 
3Viết số hai trăm mười bảy phẩy năm. 
4Viết số thập phân gồm 30 chục, 1 đơn vị và bốn phần trăm. 
5Trong số thập phân 109,345 chữ số thuộc hàng phần trăm là chữ số nào? 
6Tính 6000 + 8 + \displaystyle \frac{3}{{10}}  +  \displaystyle \frac{4}{{100}}  (Điền kết quả là số thập phân) 
7Chữ số 5 trong số 204,567 có giá trị lớn gấp bao nhiêu lần chữ số 5 trong số 204, 657. 
8Mẹ hơn con 24 tuổi. Nếu cộng thêm vào tuổi mẹ số tuổi của con nữa thì được số bằng \displaystyle \frac{5}{4} tuổi mẹ. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi? 
9Trong 4 miếng bìa như hình dưới đây thì miếng bìa không thể gấp thành một chiếc hộp kín có 6 mặt là miếng bìa số mấy?

Phiếu bài tập Toán lớp 5 - Tuần 7

 
10Lớp 5A có 32 học sinh khi xếp thành một hàng dọc, bạn Khôi đứng liền trước bạn Nguyên. Bạn Nguyên nói với Khôi rằng: “Số bạn đứng trước cậu bằng \displaystyle \frac{1}{4}  số bạn đứng sau tớ”. Hỏi bạn Nguyên đứng thứ bao nhiêu? 
11Có một công việc nếu Phương làm một mình thì sau 5 giờ xong, còn nếu Minh làm một mình thì sau 6 giờ xong. Hai bạn cùng làm việc đó trong 2 giờ sau đó Phương bận việc khác không làm nữa. Hỏi Minh tiếp tục làm xong công việc còn lại sau bao lâu sẽ xong? 
12Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng bằng  \displaystyle \frac{3}{4}  chiều dài. Để lát nền căn phòng đó, người ta dùng loại gạch men hình vuông cạnh 4dm.
a. Hỏi căn phòng được lát cần bao nhiêu viên gạch đó?
b. Biết rằng để lát 1m2 gạch men hết 75000 đồng. Vậy để lát hết căn phòng đó thì hết bao nhiêu tiền?
 

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 5 -TUẦN 7

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 6Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 8 >>

Toán lớp 5 - Tags: